Công trình thi công
Chọn kiểu tìm kiếm
  • Trang
  • Web
Tìm Kiếm

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hùng Tiến được thành lập ngày 19 tháng 05 năm 2003 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2703000123 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

Ngày đầu thành lập với số vốn điều lệ là 1.000.000.000 đồng, bao gồm 10 cổ đông sáng lập. Lĩnh vực kinh doanh ban đầu bao gồm: Xây dựng, tư vấn, giám sát các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi , điện năng...    Xem tiếp